alexandra.sebestova

Schůze Rady ATU ČR – online

6. 5. 2021 1) Nominace do Grantových komisí na MHMP informace o Kulturní výbor MHMP 5.5. online od 13h  jednalo se a hlasovalo o těchto nominacích: https://drive.google.com/file/d/1_gvUX8-M9kdLjB82Ml8wJDBWlSvis8KH/view?usp=sharing zápis z jednání Kulturního výboru:  https://drive.google.com/file/d/18xIKrK-z4VSxYNPMNYdfrhnBINeEsdtP/view?usp=sharing Linda: zpracovat písemný dotaz na MHMP (Sulženko, Tužková 2) Kontinuálně fungující soubory podklady zde:https://drive.google.com/drive/folders/1KV2oICQHfwB7GKFqnCdWPpry640KbD3P?usp=sharingmísto a čas na setkání v prostorech ND – bude informovat  …

Schůze Rady ATU ČR – online Pokračovat ve čtení »

Schůze Rady ATU ČR – online

13. 4. 2021 Granty podané ATU ČR: informace na MK, SFK, MČ Praha 1  MHMP: NOMINACE do grantových komisí + víceleté granty  Nominace jmen členy Rady + hlasování o jménech + diskuze Nominace za ITI odesláno:  https://drive.google.com/file/d/10EKkFgJh2iAPQLYU7JrkUm8LDikJ2r_P/view?usp=sharing MK: grantová řízení + komise  – záchranné balíčky Kontinuálně fungující soubory Materiál byl připomínkován ústně i písemně do emailu  …

Schůze Rady ATU ČR – online Pokračovat ve čtení »

Schůze Rady ATU ČR – online

29. 3. 2021 TÉMA: Finanční náročnost provozu kontinuálně fungujících tanečních souborů: ZÁZEMÍ Sídlo, Produkce, Technické vybavení (světla, zvuk atd.)  KREDIBILITA PROVOZ Ferman, hrací plán produkční, propagační, marketingoví, ekonom. a fundraising. pracovníci   DRAMATURGIE Dlouhodobý plán Roční hrací plán  Počet premiér  FINANCOVÁNÍ vícezdrojové příspěvky ze státní a veřejné správy  tržby/příjmy + ostatní (vlastní vklad, sponzoři, dary atd.)  …

Schůze Rady ATU ČR – online Pokračovat ve čtení »

Schůze Rady ATU ČR – online

22. 2. 2021 Granty podané ATU ČR:  Baletní soutěž – přeložit na rok 2022, bude třeba napsat znovu granty ATU – webové stránky:   ATU –  členská základna:  ATU – účetnictví + uzávěrky: ATU – členové rady: Zvolení členové rady z června 2019 + změny ATU – facebook Kauza: Laterna magika a personální změny  Taneční konzervatoře – …

Schůze Rady ATU ČR – online Pokračovat ve čtení »

COVID podpory

19. 2. 2021 Ministerstvo prům. a obchodu (MPO) 3.výzva dotačního programu COVID KULTURA  výzva 3.1 60.000 Kč pro OSVČ, ALE 2 MĚSÍCE   1. únor 2021 až 31. březen 2021 jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích podávat od 15. 2. – 30. 4. 2021 prostřednictvím systému kultura.mpo.cz.  nově se tento program rozšířil ještě o výtvarníky, malíře, sochaře, …

COVID podpory Pokračovat ve čtení »