ČLENOVÉ RADY

Linda Svidró

předsedkyně

+420 123 456 789

ATU ČR

Pavel Knolle

místopředseda rady ATU

Martin Kolda

člen rady

+420 123 456 789

Zdeněk Prokeš

Choreograf a pegagog
Člen rady ATU

+420 602 712 054

z.prokeš@narodní-divadlo.cz

Vlasta Schneiderová

člen rady

+420 123 456 789

Jaroslav Slavický

člen rady

+420 123 456 789

Martin Rypan

člen rady

+420 123 456 789