Lucie Hayashi

Členka rady ATU ČR

Vystudovala doktorské studium taneční vědy na HAMU a japonská studia na Filozofické fakultě UK. Je redaktorkou a zakladatelkou Tanečních aktualit, postupně také jednatelkou, ředitelkou a do roku 2018 šéfredaktorkou časopisu.

Pracuje jako asistentka režie Opery Národního divadla v Praze a tajemnice katedry tance HAMU. Je členkou dramaturgické rady České taneční platformy a členkou grantové komise Ministerstva kultury ČR pro profesionální tanec a nonverbální divadlo, festivaly a odbor zahraniční spolupráce. Kromě taneční publicistiky, PR a produkce se věnuje antropologickému výzkumu japonského tance, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje odborné studie. Choreograficky spolupracuje na inscenacích japonského divadla, přednáší o japonském tanci a divadle na Ústavu dálného východu FF UK a katedře tance HAMU, kde vyučuje také základy tanečního managementu a produkce. a Performing Arts Management.