COVID podpory

19. 2. 2021

Ministerstvo prům. a obchodu (MPO)

3.výzva dotačního programu COVID KULTURA 

výzva 3.1 60.000 Kč pro OSVČ, ALE 2 MĚSÍCE   1. únor 2021 až 31. březen 2021

 • jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích
 • podávat od 15. 2. – 30. 4. 2021 prostřednictvím systému kultura.mpo.cz. 
 • nově se tento program rozšířil ještě o výtvarníky, malíře, sochaře, umělecké fotografy, ilustrátory či spisovatele.
 • administrovat (vyhodnocovat žádosti) Ministerstvo kultury (MK), vyplácet přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
 • žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost s výjimkou: nezaopatřených dětí – studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku 

Nepřekročit 418 020,- Kč za rok 2020: 

1) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda zaměstnance a současně 

2) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu: 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO), 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti, nebo dle údajů z daňového přiznání, resp. reálných výdajů.4

Ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.  

 • kdo žádal ve VÝZVĚ 2 a obdržel: budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti

Souběh této podpory je možný: s Ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.

výzva 3.2 audiovize

Filmaři, tedy firmy a OSVČ podnikající v oblasti audiovize (ředitelka SFKMG Helena Bezděk Fraňková)

výzva 3.3 pro podnikatelské subjekty v kultuře

nové: pro ticketingové agentury

kolektivní správci

nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.) 

Žadatelé mohou o podporu za kontinuální činnost v kultuře:

i. Požádat za rozhodné období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021,

která bude ve výši 45 % dotace poskytnuté v rámci výzvy č. 2 

nebo

ii. požádat ve výši 80 % na uznatelné výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v kultuře –  marně vynaložené výdaje vztahující se k období od 1. prosince 2020 do 30. dubna 2021, které byly uhrazeny v období od 1. prosince 2020 do 10. května 2021.

Celková alokace ve Výzvě č. 3.1 a 3.3 je 800 mil. Kč

Rozhodnutí o poskytnutí podpory a uvolňování prostředků podpory bude možné po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise v rámci notifikace Výzvy.

COVID KULTURA 3.4 nebo se bude jmenovat COVID KULTURA 4

-bude pro hrady, zámky, galerie a muzea (alokace prostředků z MK 200-300mil.)

Ministerstvo kultury (MK) 

prostředky 440 mil – zůstává na MK, podařilo se + vratky z roku 2020

 • převedeno do nového roku – Zaorálek žádá o další alokace prostředků z Ministerstva financí, mluví nyní o 1mld, která ale pravděpodobně půjde i na KULTURA pod MPO – není zatím jasné 

Ministerstvo kultury (MK) 

Záchranné balíčky roku 2020 versus Grantový systém 2021

 • spolupráce s Grantovými komisemi – jak na záchranné balíčky uvnitř standardního grantového systému
 • kdo neprojde sítem MK (granty) může žádat na MPO 

ČR – Národní plán obnovy – peníze od EU

 • aktivita Kreativní Česko – pod IDU 
 • 8 mld Kč žádáme po vládě na kulturu 
 • heslo: „nenecháme si zabetonovat Česko“
 • za MKČR Bakule – analytik a specialista na kulturní a kreativní odvětví