O ASOCIACI

Základní informace

Asociace tanečních umělců České republiky, z. s.  vznikla přejmenováním Tanečního sdružení ČR, (které fungovalo od 23. 4. 1990) na valní hromadě 16. 6. 2019  v Praze. Ta mimo jiné odhlasovala také novou radu asociace a nové stanovy, jejichž největší novinkou byla možnost kolektivního členství tanečních souborů a organizací. 

ATUČR je profesní organizací sdružující taneční instituce,   individuální umělce (interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy..), kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění.  Hlavním posláním: ATUČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice, přispívat k zvyšování prestiže tanečního žánru, zlepšení ekonomických a sociálních podmínek společenského postavení pracovníků v oblasti tanečního umění. 

Cílem asociace je
– vytvářet 
platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů
– 
podílet se na vzniku a realizaci akcí (soutěže, přehlídky, festivaly, semináře)
– 
úzce spolupracovat s dalšími oborovými organizacemi v České republice
– 
podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky, usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství)
– v grantových komisích a poradních orgánech státní správy
– 
prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům (stanoviska, návrhy, legislativní normy, koncepce). 

Historie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.