Komunikační platforma

EEA_grants

 

Komunikační platforma členů Asociace a Strategických týmů s představiteli veřejné správy

K podpoře spolupráce členů Asociace tanečních umělců ČR a členů Strategického týmu (vč. zástupů regionálních kulturních center) a následné komunikaci s představiteli veřejné správy ČR slouží tato nová online komunikační platforma TANUM (TANeční Umění). Zde budou postupně prezentovány výstupy a harmonogram projektu, sdílené zkušenosti zahraničních expertů, záznamy online webinářů a zápisy z realizovaných seminářů pro studenty, profesionální umělce a zástupce uměleckých těles. Nahrána zde bude též závěrečná prezentace získaných dovedností a kompetencí členů ATU ČR a Strategického týmu. Zároveň zde budou představeny další možnosti budoucí spolupráce. Pod tímto odkazem – komunikační platforma TANUM budou dále k dispozici odkazy se zpracovanými dokumenty a analýzami – dílčími výstupy projektu. Online dokumenty budou sloužit v rámci oficiální komunikace s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hlavního města Prahy a představiteli regionální veřejné správy.