Proč se stát členem?

Asociace tanečních umělců funguje jako zastřešující oborová profesní organizace, která hájí zájmy tance a tanečních umělců v ČR. Zastupuje své členy z hlediska advokacie tance a boje za lepší společenské a ekonomické postavení umělců, nabízí benefity skrze Nadační fond pro taneční kariéru. 

Členové ATU ČR mohou rozhodovat o budoucích krocích organizace, mají neomezený přístup k know-how české taneční komunity, mohou se účastnit akcí organizace a využívat dalších výhod členství.

Druhy členství

Individuální člen

Kolektivní člen

Jak na to?

Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která profesionálně působí anebo působila v oblasti tanečního umění (bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou příslušnost či národnost), a to registrací pod odkazem níže a uhrazením ročního členského příspěvku.

Členský příspěvek: 300 kč ročně

Naši členové

Mgr. Linda Svidró

Předsedkyně ATU ČR
Umělecká vedoucí Pražského komorního baletu

[email protected]
608 060 282

VÍCE →
ATU ČR

Pavel Knolle

Místopředseda ATU ČR
Vedoucí uměleckého souboru Laterny magiky

[email protected]
602 232 462

VÍCE →

Mgr. Jaroslav Slavický

člen Rady ATU ČR
ředitel Taneční konzervatoře Praha a umělecký ředitel souboru TKP Bohemia Balet

[email protected]

VÍCE →

Filip Barankiewicz

Člen rady ATU ČR
umělecký šéf Baletu ND v Praze

[email protected]

VÍCE →

MgA. Martin Kolda

Člen rady ATU ČR
Zakladatel a ředitel Art 4 People

[email protected]
728 924 762

VÍCE →

Ing. Antonín Schneider

Člen rady ATU ČR
Manažer Tanečního centra Praha – konzervatoř, z.ú.

[email protected]
220 611 980

VÍCE →

PŘIHLÁŠKA INDIVIDUÁLNÍHO ČLENA K REGISTRACI

KONTAKT

PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVNÍHO ČLENA K REGISTRACI

KONTAKT SOUBORU

PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVNÍHO ČLENA K REGISTRACI

KONTAKT UMĚLECKÉ ŠKOLY