Projekt TANUM – komunikační platforma Asociace tanečních umělců ČR s odbornou veřejností a představiteli státní správy byl podpořen z Norských fondů / Fondů EHP 2014-2021 (Program Kultura)
EEA_grants
Doba realizace projektu:
Termín zahájení: 01. 05. 2022
Termín dokončení: 31. 12. 2023
Výše přiznané podpory: 1.325.000 Kč

Projekt TANUM řeší nejpalčivější problémy tanečního žánru, kde najít prostředky a kam přesně je v oblasti profesionálního tanečního umění ČR efektivně investovat, implementaci definovaného Statusu profesionálního umělce do české legislativy včetně dostatečně účinné ochrany a podpory výkonu taneční profese s ohledem na specifika vykonávané práce, analýzu potřeb a podmínek pro výkon profese tanečníka a zahrnutí této problematiky do cílů kulturní politiky České republiky pro příští období.

Klíčové aktivity projektu se zaměřují na zpracování prostorové a finanční analýzy potřeb a podmínek pro výkon umělecké práce v rámci nezávislé taneční scény ČR versus veřejně zřizovaných divadel s baletními soubory. Dále na zpracování analýzy a definici Statusu profesionálního umělce. V neposlední řadě na posílení dovedností a kompetencí jednotlivých členů Asociace tanečních umělců ČR, což bude realizováno formou webinářů, vzdělávacích seminářů a odborných workshopů (za účasti zahraničních expertů).

K podpoře spolupráce členů Asociace tanečních umělců ČR a členů Strategického týmu z regionálních kulturních center a následné komunikaci s představiteli veřejné státní a regionální správy ČR bude sloužit komunikační online platforma TANUM (TANeční UMění) pod odkazem „Komunikační platforma“.

       Klíčové aktivity projektu:
  1. Prostorová a finanční analýza potřeb v oblasti profesionálního tanečního umění 
  2. Nastavení minimálních standardů Statusu profesionálního umělce v oblasti tanečního umění
  3. Rozvoj a posílení dovedností členů Asociace tanečních umělců ČR a profesionálních tanečníků
  4. Komunikační platforma členů Asociace a Strategických týmů s představiteli veřejné správy