V rámci Národního plánu obnovy ČR jsme získali finanční podporu na realizaci analýzy a definice Statusu umělce v oblasti profesionálního tanečního umění. Hlavním cílem projektu bylo specifikovat náročnost umělecké práce v tanečním oboru s cílem definovat minimální standardy pro získání Statusu umělce.

Projekt „Definice Statusu umělce v oblasti profesionálního tanečního umění“ byl podpořen v rámci Národního plánu obnovy (Výzva č. 2/2022 – Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace (0212) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru). Registrační číslo projektu: MK-SU-22-00011.

Problematika Statusu umělce je zároveň řešena v rámci realizace projektu TANUM podpořeném Norskými fondy.