ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Spolek Asociace tanečních umělců České republiky, z. s. se sídlem Celetná 595/17, 110 00 Praha 1, IČ: 00506001 (dále jen „Správce“) Vám v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 níže poskytují shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany společností.

 

Při zpracování osobních údajů správce postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy a dohlíží na to, aby nedošlo k porušení zásad zpracování údajů dle čl. 5 GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek, přihlásili se do tanečního kurzu či soustředění nebo nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře, a to v rozsahu:

  1. jméno
  2. příjmení
  3. e-mailová adresa
  4. případně organizace, adresa a telefon, či v případě vyplnění členské přihlášky údaje vyžadované podle stanov spolku

K jakým účelům Vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme k Vašemu kontaktování v záležitostech členství ve spolku, zasílání informací o aktivitách ATU ČR a jiných aktualitách. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Dále zpracováváme osobní údaje poskytnuté klienty při nákupu služeb a produktů. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví.

 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje dále již nezpracovává žádný jiný subjekt či poskytovatel služeb.

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  1. Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
  2. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo požadovat od správce informací o všech Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje u nás zůstanou uloženy na dobu neurčitou (až do okamžiku odvolání souhlasu či přímou žádost o odstranění osobních údajů).

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.