Mgr. Jaroslav Slavický

člen Rady ATU ČR

Po studiích na tanečním oddělení Konzervatoře v Praze /63-67/ obdržel státní stipendium pro studium na Institutu Vaganovové v Leningradu – ped.Puškin, Bregvadze. V roce 68-69 člen baletu Národního divadla v Praze, 69-70 premiére danseuer Theatre Municipal Strasbourg /Jean Garcia/, 70-72 sólista Stadttheater Basel /Pavel Šmok/. Od roku 72 sólista baletu Národního divadla v Praze, od 75 1.sólista, 1990-98 baletní mistr a pedagog ND. Na scéně Národního divadla vytvořil cca 80 rolí a sólových úkolů / Princ-Labutí jezero, Albert-Giselle, Romeo, Mercutio, Princ-Spící krasavice, Crassus / Spartakus/, Adam /Stvoření světa/, Faust a také mnoho rolí současného repertoiru atd. Od roku 72 vyučoval na Taneční konzervatoři v Praze /klasický tanec, repertoire klasického tance/,v roce 87 ukončil studia na Akademii múzických umění v Praze – obor taneční pedagogika. V roce 1987 obdržel prémii Českého literárního fondu za roli Kazatele v baletu L. Simona Jennifer a titul „Zasloužilý umělec“. V roce 1989 získal titul „Zasloužilý člen ND“.V roce 2018 obdržel u příležitosti životního jubilea Křišťálový štít města Poděbrady. Je uměleckým ředitel Bohemia Baletu, souboru TKHMP.

Pro Taneční konzervatoř vytvořil představení baletu Louskáček /1993, ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha/, Louskáčka uvedl také v divadlech v Liberci /98/, Ústí nad Labem /2000/ a novou verzi v Národním divadle v Ostravě /2001/. V Národním divadle v Brně inscenoval Dona Quichota /96/, v Městském divadle v Rio de Janeiro Spící krasavici /98 /, pro Taneční konzervatoř nastudoval Polovecké tance /98/ – převzato do repertoiru Národního divadla v Praze /. V roce 2003 inscenoval v české premiéře La Bayadère v Národním divadle v Brně, Spící krasavici 2005 opět v Městském divadle v Rio de Janeiro a pro Bohemia Balet /uváděno ve spolupráci s ND/, v roce 2008 vytvořil Raymondu v ND v Brně. V roce 2012 inscenoval Dona Quijota ve Státní opeře Praha a v Národní opeře v Bukurešti, roce 2019 obnovil představení La Bayadere v ND Brno.

Mezi jeho žáky patří např. Jiří a Otto Bubeníčkovi /1.sólisté baletu Johna Neumeiera v Hamburku a Semper Oper Dresden/,Václav Kuneš – NDT 1 /Jiří Kylián/, Daria Klimentová / primabalerina English National Ballet /, Michal Matys /1.sólista Oper am Rein Düsseldorf/, Jiří Jelínek /1.sólista baletu ve Stuttgartu/,  Lukáš Slavický / 1.sólista Bavorského státního baletu v Mnichově, nositel Prix Benois de la Danse/.