Pozvánka na KONFERENCI baletních souborů a konzervatoří

4. 2. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na vás jako předsedkyně (od června 2019) Asociace tanečních umělců ČR (dříve Taneční sdružení ČR) s pozváním na Konferenci uměleckých šéfů baletních souborů nebo jejich zástupců, která se bude konat v pondělí 2. března 2020 v 11 hodin (Provozní budova Národního divadla v Praze, zasedací místnost 4. patro). Konference je pro kolektivní členy již přihlášené i doposud neregistrované. Budou přítomni i ředitelé tanečních konzervatoří.

Program bude následující:
1. Konání příští Mezinárodní baletní soutěže v roce 2021 

  1. Kdy – bohužel vzhledem k financování z grantů, jejichž výsledky se dozvíme nejdříve v březnu, se dá počítat s termíny mezi červnem a prosincem 
  2. Kde – jeviště by mělo mít min. 12×12 metrů
  3. Organizace a statut  (přikládám v příponě)  

Prosím, připravte si konkrétní návrhy. 

2. Asociace tanečních umělců – nejbližší program, kolektivní členství v roce 2020
3. Nadační fond pro taneční kariéru – současný stav, služby + spořící fond pro
    tanečníky
4. Postavení baletních souborů a jejich relace s ostatními soubory v divadlech
5. Katalog prací a navýšení platů (jak dopadly naše návrhy)
6. Pracovně právní otázky, pracovní smlouvy na dobu určitou
7. Zaměstnávání cizích státních příslušníků (EU x „třetí“ země)
8. Různé

Za Radu ATU ČR se těšíme na vaši účast a prosíme o potvrzení do pátku 14.2.

Se srdečným pozdravem
Mgr. Linda Svidró
předsedkyně