Schůze Rady ATU ČR – online

29. 3. 2021

TÉMA: Finanční náročnost provozu kontinuálně fungujících tanečních souborů:

ZÁZEMÍ Sídlo, Produkce, Technické vybavení (světla, zvuk atd.) 

KREDIBILITA

PROVOZ

Ferman, hrací plán

produkční, propagační, marketingoví, ekonom. a fundraising. pracovníci  

DRAMATURGIE

Dlouhodobý plán

Roční hrací plán 

Počet premiér 

FINANCOVÁNÍ

vícezdrojové

příspěvky ze státní a veřejné správy 

tržby/příjmy + ostatní (vlastní vklad, sponzoři, dary atd.)  – soběstačnost

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedení

skupina asistentů, pedagogů 

skupina interpretů

+ hosté  (externí umělci na role) 

+ stážisté (studenti, absolventi)

umělecko-technický provoz