Schůze Rady ATU ČR

11. 9. 2020

  1. Baletní soutěž BRNO   24. – 27. červen 2021
  1. TANEC BRNO 2021 – festival každé 2 roky 
  1. KONFERENCE nad taneční terminologií (po 8. květnu 2021)
  1. STATUT UMĚLCE
  1. GRANTY – MHMP + MK

Návrh: k panu Němečkovi (MK) a panu Sulženkovi (po Ciprovi na MHMP)

  1. Schůzka se zástupci nezávislých tanečních souborů

7) Členství ATU

8) Realizace stránek ATU

Zapsala: Svidró