Schůze Rady ATU ČR

20. 11. 2019

 1. Rejstřík spolků  – změny v rejstříku dokončeny

administrativní práce: účet a změna sídla

 1. Členská základna ATU ČR

oslovení individuálních a kolektivních členů: registrace + poplatky

strategie náboru nových členů 

 1. Propagace ATU ČR

– vizualizace internetových stránek – cena, realizace

– logo + nová doména, převod stávajícího webu

 1. Aktuality v kauzách: 

Kritická ekonomická situace PKB 

Sídlo konzervatoře Taneční centrum Praha, z.ú.

Personální situace v NDM Ostrava

 1. Schůzka Magistrát – Třeštíková

Zástupci souborů – téma: kontinuálně fungující soubory + „domy“ tance

 1. Jednání ITI 

-informace ze schůze + jednání zástupců ITI na Ministerstvu kultury

 1. Změny v katalogu prací 
 1. KULTURA 2020 

-informace z konference

 1. Inscenační přehlídka
 1. Baletní přehlídka
 1. Informace o konferencích 

Konference Opera Europa o „soužití“ baletních a operních souborů v jedné instituci

Unie zaměstnavatelských svazů ČR: www.uzs-konference.cz

Jak úspěšně řídit Asociaci – 12.12.2019

 1. Další navržená aktuální témata, volná diskuze