Schůze Rady ATU ČR

8. 1. 2020

  1. ATU ČR:

rejstřík

členská základna: registrace + poplatky, strategie náboru nových členů 

propagace ATU ČR

– společné úložiště (status, tis.zprávy, témata Rady, zápisy)

– vizualizace internetových stránek – cena, realizace – převod stávajícího webu

  1. Aktuality v kauzách: 

Situace v ND Praha

Personální situace v NDM Ostrava

Ekonomická situace PKB 

Sídlo konzervatoře Taneční centrum Praha, z.ú.

  1. Schůzka Magistrát hl.m.Prahy – Třeštíková

-informace ze schůzky

  1. Schůzka Asociace nezávislých divadel – Kubišta

-informace ze schůzky

  1. Jednání ITI 

-informace ze schůze + jednání zástupců ITI na Ministerstvu kultury

  1. KULTURA 2020 

-informace z konference

  1. Inscenační přehlídka

15.12. – byla uzávěrka

24.4. – vítězné představení v ND 

  1. Granty

„Konference nad taneční terminologií“ 

Norské fondy     www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

  1. Další navržená aktuální témata, volná diskuze