Schůze Rady ATU ČR

14. 2. 2020

  1. Příprava KONFERENCE na 2. března 2020

Zúčastnění, témata, organizace

Šéfové baletních souborů ČR

Schůzka ředitelů tanečních konzervatoří ČR

  1. Dům tance Palmovka

Sídlo Konzervatoře TCP + ostatní nezávislé taneční soubory

  1. Mezinárodní den tance

Návrhy spolupráce

  1. Finalizace internetových stránek ATU ČR
  1. Další navržená aktuální témata, volná diskuze