Schůze Rady ATU ČR

4. 9. 2020

  1. Informace od doby COVID 

konference ředitelů

Třeštíková, Zaorálek

I.T.I.

AND

situace v souborech (personální změny v ND:  Laterně Magice)

  1. ATU ČR Finalizace internetových stránek

CV + fotky členů Rady

Granty 

Konference

Inscenační přehlídka BALET 

  1. Prezentace na KONFERENCI „CULTURE GET TOGETHER“ 16. a 17. září
  1. Statut umělce
  1. Státní fond kultury ČR 
  1. Další navržená aktuální témata, volná diskuze