Schůze Rady ATU ČR – online

říjen 2020

1) Granty – příprava, formuláře, podání, čestná prohlášení 

MK – Soutěž a Konference

MPO – COVID KULTURA 

2)  ZUŠ taneční obory

 Taneční aktuality – téma ZUŠ: online konference

3)  Hodnocení konference se šéfy souborů + zápis

4) Hodnocení schůzky s řediteli konzervatoří

5) Média : rozhovory s tanečnicemi o situaci: COVID a kultura 

6) Podpory COVID – jednání o jednotlivcích OSVČ, možnosti na MPO

7) zprávy z Rady I.T.I.

8) Statut umělce – odesláno na DÚ za taneční obor 

Zapsala: Svidró