Schůze Rady ATU ČR – online

22. 2. 2021

 1. Granty podané ATU ČR: 

Baletní soutěž – přeložit na rok 2022, bude třeba napsat znovu granty

 1. ATU – webové stránky:  
 1. ATU –  členská základna: 
 1. ATU – účetnictví + uzávěrky:
 1. ATU – členové rady:

Zvolení členové rady z června 2019 + změny

 1. ATU – facebook
 1. Kauza: Laterna magika a personální změny 
 1. Taneční konzervatoře – ukončení studia v době COVIDu: 
 1. Taneční konzervatoře – snížení normativu na žáka v letošním roce: 
 1. COVID PODPORY: komunikace se státní správou 

– projednáno na zvláštním jednání ONLINE 19. 2. 

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) COVID KULTURA 3.1, 3.2, 3.3 
 2. Ministerstvo kultury (MK) – granty 2021 a záchranné balíčky MK 
 3. Magistrát hl.m.Prahy (MHMP) – nová Grantová politika 
 1. MK: grantová řízení  + MHMP: víceleté granty 
 1. MK: žádost o převedení nevyužitých prostředků (zbytek z 440 mil) do r. 2021
 1. ČR: Národní plán obnovy – Kreativní Česko 

– projednáno na zvláštním jednání ONLINE 19.2. 

 1. Kolda: Česká komora tanečních oborů