Schůze Rady ATU ČR – online

13. 4. 2021

 1. Granty podané ATU ČR: informace na MK, SFK, MČ Praha 1 
 1. MHMP: NOMINACE do grantových komisí + víceleté granty 

Nominace jmen členy Rady + hlasování o jménech + diskuze

Nominace za ITI odesláno:  https://drive.google.com/file/d/10EKkFgJh2iAPQLYU7JrkUm8LDikJ2r_P/view?usp=sharing

 1. MK: grantová řízení + komise  – záchranné balíčky
 1. Kontinuálně fungující soubory
 • Materiál byl připomínkován ústně i písemně do emailu 
 1. Taneční konzervatoře – snížení normativu na žáka v letošním roce
 1. ATU – webové stránky
 1. ATU –  členská základna
 1. ATU – účetnictví + uzávěrky
 1. ATU – členové rady
 1. ATU – facebook
 1. Kauza: Laterna magika a personální změny 
 1. Taneční konzervatoře – ukončení studia v době COVIDu

Dopis znovu odeslán 

na MHMP: Šimral, Němcová, Čapková

na MŠMT: Bannert, Stará 

Znovu odeslán dopis na MŠMT s novým vysvětlujícím emailem: 

https://drive.google.com/file/d/10fqyQxTiX0C5vQ4wEJZUkvSdfK-d1RHl/view?usp=sharing

 1. COVID PODPORY: komunikace se státní správou 

Zahájeny podpory COVID KULTURA 3.3 pro firmy a nezisk 

 1. ČR: Národní plán obnovy – Kreativní Česko 

Zaorálek vyjednal skutečně 8 mld. Pro kulturu – bude se schvalovat koncem dubna na vládě a v komisi EU – což je zdaleka víc než 2% pro kulturu (což navrhovala EU komise)  https://operaplus.cz/tag/zakreativnicesko/

 1.  Epidemiologická situace v Liberci