Schůze Rady ATU ČR – online

18. 12. 2020

   Přítomni: Knolle, Kolda, Prokeš, Schneider J., Svidró

  1. Granty podané ATU ČR
  • Odevzdáno: MK COVD – nepodpořeno

MK – Mezinárodní baletní soutěž BRNO 2021

MK – Konference o terminologii

MČ Praha 1 –  Konference o terminologii

  1. WEB + členská základna 
  1. Kauza: Laterna magika a personální změny 
  1. Aktivity ATU ČR v rámci komunikace se státní správou 

a) MK COVID

b) MK – prostředky 440 mil

c) MK – personální změny

d) MHMP – nová Grantová politika 

      5)  MK – Státní kulturní politika  

       6) ČR – Národní plán obnovy – peníze od EU

Zapsala: Svidró