Schůze Rady ATU ČR

28. 8. 2019

 1. Zápis změn do rejstříku spolků 
 • doplnění zápisu – vyžádáno soudem   
 1. Nové ATU ČR

– vizualizace stránek – logo + nová doména a převést stávající web

– kolektivní členové – získat Písemné pověření

– pozvánky na akce, konference

– strategie náboru nových členů 

+ oslovení dosud nepřihlášených profesionálních institucí  

+ možnosti rozšíření informace o ATU ČR – individuální členství

+ diskuze okolo VIZE TANCE 

 1. Zastoupení členů ATU ČR v grantových a hodnotících komisích  

Dotační výběrová řízení MKČR (odbor umění, odbor zahraniční, odbor regionální a národnostní), SFK (Státní fond kultury), MHMP, ITI, UNESCO a další 

 1. Žádost o dotace na činnost v roce 2020 

   návrhy grantů, pořádání konferencí, seminářů atd.

 1. Inscenační přehlídka
 1. Kontinuálně pracující soubory závislé na podpoře z veřejných prostředků 
 1. Kritická ekonomická situace PKB v 2020 – 2023 (střednědobá systemizace)
 1. Kritická prostorová situace konzervatoře TCP, z.ú. – nové sídlo TCP + PKB 
 1. Personální situace v NDM Ostrava, právní situace v souborech obecně 
 1. Dotační řízení – rozdělení grantů: okruhy „tanec“ a  „nonverbální paralelní subkultury“ (např. nový cirkus, pantomima, pohybové a fyzické divadlo)
 1. Dům tance – prostor pro nezávislé taneční aktivity
 1. Odborná periodika, dříve „Taneční listy“ – zatím pouze on-line verze  
 1. Informace o konferencích 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR: www.uzs-konference.cz

Školství 2020 – 15.10.2019

Kultura 2020 – 22.10.2019

Neziskovky 2020 – 24.10.2019

Jak úspěšně řídit Asociaci – 12.12.2019

Druhá kariéra umělců: Mámy a tátové v tanci a cirkuse, 29.8.2019, od 17h., LETNÍ LETNÁ

 1. Další navržená aktuální témata, volná diskuze