Mgr. Zdeněk Prokeš

Člen rady ATU ČR

Absolvoval taneční oddělení Konzervatoře v Praze. Jako tanečník působil v pražském Hudebním divadle Karlín (1971-79). Na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Němečka dále vystudoval choreografii (1975-79) a následně přijal angažmá jako choreograf ve Státním divadle
v Ostravě (1979-83). Absolvoval několik zahraničních stáží, mj. v Polsku, Belgii a Francii. Jako choreograf a zároveň šéf baletu působil v Hudebním divadle Karlín (1983-90) a v Národním divadle v Brně (1991-2004). V letech 2002-07 pak zastával post ředitele Národního divadla v Brně. Od listopadu 2007 byl
poradcem ředitele Národního divadla v Praze a po návratu Laterny magiky do svazku Národního divadla v roce 2010 byl jmenován jejím uměleckým šéfem (do 2017). V letech 1994-2011 zároveň působil jako pedagog choreografie a baletní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění v
Brně a v letech 1995-2006 také na Akademii múzických umění v Praze. V současné době přednáší na VŠE na katedře Arts Management.
V divadlech v České republice i v zahraničí vytvořil cca 150 choreografií v inscenacích baletů, oper, operet, muzikálů a činoher. Zdeněk Prokeš bývá členem odborných porot (např. Cena Thálie), správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru, kolegií a komisí, např. Rady Českého centra I. T. I.,
grantových komisí Ministerstva kultury ČR, Garanční rady Národního divadla a expertní poradce grantové komise MHMP a dalších. Je zakladatelem a dlouholetým předsedou profesní organizace Taneční sdružení ČR (1990-2004, 2008-2012, 2016-2019), nyní je členem Rady Asociace tanečních umělců ČR – nástupnické organizace TSČR. Je organizátorem tanečních přehlídek, soutěží a festivalů. Dlouhodobě se zabývá ochranou autorských práv choreografů a „druhou“ kariérou jevištních umělců.