Schůze Rady ATU ČR – online

29. 3. 2021 TÉMA: Finanční náročnost provozu kontinuálně fungujících tanečních souborů: ZÁZEMÍ Sídlo, Produkce, Technické vybavení (světla, zvuk atd.)  KREDIBILITA PROVOZ Ferman, hrací plán produkční, propagační, marketingoví, ekonom. a fundraising. pracovníci   DRAMATURGIE Dlouhodobý plán Roční hrací plán  Počet premiér  FINANCOVÁNÍ vícezdrojové příspěvky ze státní a veřejné správy  tržby/příjmy + ostatní (vlastní vklad, sponzoři, dary atd.)  […]

Schůze Rady ATU ČR – online Read More »