Duben 2021

Schůze Rady ATU ČR – online

13. 4. 2021 Granty podané ATU ČR: informace na MK, SFK, MČ Praha 1  MHMP: NOMINACE do grantových komisí + víceleté granty  Nominace jmen členy Rady + hlasování o jménech + diskuze Nominace za ITI odesláno:  https://drive.google.com/file/d/10EKkFgJh2iAPQLYU7JrkUm8LDikJ2r_P/view?usp=sharing MK: grantová řízení + komise  – záchranné balíčky Kontinuálně fungující soubory Materiál byl připomínkován ústně i písemně do emailu 

Schůze Rady ATU ČR – online Read More »