Září 2020

Schůze Rady ATU ČR

11. 9. 2020 Baletní soutěž BRNO   24. – 27. červen 2021 TANEC BRNO 2021 – festival každé 2 roky  KONFERENCE nad taneční terminologií (po 8. květnu 2021) STATUT UMĚLCE GRANTY – MHMP + MK Návrh: k panu Němečkovi (MK) a panu Sulženkovi (po Ciprovi na MHMP) Schůzka se zástupci nezávislých tanečních souborů 7) Členství ATU

Schůze Rady ATU ČR Read More »

Schůze Rady ATU ČR

4. 9. 2020 Informace od doby COVID  konference ředitelů Třeštíková, Zaorálek I.T.I. AND situace v souborech (personální změny v ND:  Laterně Magice) ATU ČR Finalizace internetových stránek CV + fotky členů Rady Granty  Konference Inscenační přehlídka BALET  Prezentace na KONFERENCI „CULTURE GET TOGETHER“ 16. a 17. září Statut umělce Státní fond kultury ČR  Další navržená aktuální témata,

Schůze Rady ATU ČR Read More »