Červen 2019

TZ: Taneční sdružení ČR změnilo stanovy, radu i název – přivítejte Asociaci tanečních umělců ČR

27. 6. 2019 Dne 16. června 2019 svolal předseda Rady Tanečního sdružení ČR Zdeněk Prokeš mimořádnou valnou hromadu kvůli projednání návrhu nových stanov spolku. Klíčovými body bylo např. zavedení kolektivního členství pro taneční soubory zřizovaných i nezřizovaných subjektů, školy aj. nebo nový orgán spolku tzv. Konference. Ta bude sestavená z Rady a zástupců kolektivních členů a […]

TZ: Taneční sdružení ČR změnilo stanovy, radu i název – přivítejte Asociaci tanečních umělců ČR Read More »

Zápis z ustavující schůze Rady ATU ČR

ND Praha, 16. 6. 2019 Přítomni: Zdeněk Prokeš, Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Linda Svidró, Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND),  Martin Kolda, Lucie Hayashi.  Nově zvolená rada zasedla ihned po skončení mimořádné valné hromady, aby si zvolila své správní orgány do jednotlivých funkcí.  Do jednotlivých funkcí byli navrženi, kandidaturu přijali a byli jednohlasně

Zápis z ustavující schůze Rady ATU ČR Read More »